Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục Thủy lợi (21 thủ tục )

 • 1
  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND thành phố (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND thành phố quản lý (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình đê kè (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND thành phố quản lý (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố (mức độ 4)
  Chi cục Thủy lợi
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18826918