Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng (7 thủ tục )

 • 1
  Giấy phép cấp nước (mức độ 3)
  Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp Giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè (mức độ 3)
  Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Gia hạn Giấy phép cấp nước sinh hoạt (mức độ 3)
  Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp giấy phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng (mức độ 3)
  Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân (Sở GTVT) (mức độ 4)
  Sở Giao thông vận tải
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18830992