Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục Bảo vệ Môi trường (14 thủ tục )

 • 1
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17882259