Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục Thuỷ sản (24 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (mức độ 3)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (mức độ 4)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (mức độ 3)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) (mức độ 4)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (mức độ 4)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tàu cá, cảng cá, cơ sở nuôi trồng thủy sản) (mức độ 3)
  Chi cục Thuỷ sản
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17882414