Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (10 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (mức độ 3)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (mức độ 3)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (mức độ 4)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (mức độ 3)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (mức độ 3)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật tư lĩnh vực nông nghiệp (mức độ 3)
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17881927