Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục chăn nuôi và thú y (20 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (mức độ 4)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (mức độ 3)
  Chi cục chăn nuôi và thú y
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17879765