Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Du lịch (26 thủ tục )

 • 1
  Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (mức độ 4)
  Sở Du lịch
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17878746