Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng (9 thủ tục )

 • 1
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương, bao gồm: do bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh. (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương, bao gồm: cấp lần đầu; cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi ,bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đốivới thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (mức độ 4)
  Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17884246