Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Kế hoạch và Đầu tư (55 thủ tục )

 • 1
  Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, C vốn ngân sách thành phố (mức độ 3)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (mức độ 3)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (mức độ 4)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố (mức độ 3)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (mức độ 4)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (mức độ 4)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17883977