Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (45 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (mức độ 4)
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mức độ 4)
  Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (mức độ 4)
  Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17881744