Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Thi đua Khen thưởng (5 thủ tục )

 • 1
  Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (trừ hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố) (mức độ 4)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (mức độ 4)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (mức độ 4)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (mức độ 4)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Khen thưởng đối ngoại (mức độ 4)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17882050