Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Chi cục Kiểm lâm (6 thủ tục )

 • 1
  Xác nhận bảng kê lâm sản (mức độ 4)
  Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (mức độ 3)
  Chi cục Kiểm lâm
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES không phải loài thủy sản (mức độ 4)
  Chi cục Kiểm lâm
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (mức độ 4)
  Chi cục Kiểm lâm
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (mức độ 3)
  Chi cục Kiểm lâm
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Thủ tục xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu (mức độ 3)
  Chi cục Kiểm lâm
  Xem chi tiết thủ tục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18830599