Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc

Mã thủ tục 1.010127
Số quyết định 2691/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trình mời người nước ngoài vào làm việc (UBND TP Đà Nẵng)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, cho phép người nước ngoài đến làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản cho phép hoặc không cho phép mời người nước ngoài vào làm việc gửi Sở Ngoại vụ.
Bước 5: Cơ quan, đơn vị liên hệ Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng theo thời gian ghi trên biên nhận. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan, đơn vị. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc: Sở Ngoại vụ: 02 ngày làm việc; UBND thành phố: 05 ngày làm việc.: Khác

Lệ phí:

Không

Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 07 ngày làm việc: Sở Ngoại vụ: 02 ngày làm việc; UBND thành phố: 05 ngày làm việc.: Khác

Lệ phí:

Không

Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời người nước ngoài đến làm việc gửi UBND thành phố, đồng gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trong đó nêu rõ thông tin của khách: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, quốc tịch gốc và hiện nay, chức vụ hoặc nghề nghiệp, và nêu rõ mục đích của việc mời; Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, nội dung văn bản phải phù hợp với công văn của cơ quan, đơn vị trực tiếp mời khách; Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Bản sao trang hộ chiếu ghi thông tin nhân thân của người nước ngoài; Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Sơ yếu lý lịch của người nước ngoài (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt); Bản chính: 2
Bản sao: 0
5. Kế hoạch làm việc trong thời gian tại Đà Nẵng của người nước ngoài (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt); Bản chính: 2
Bản sao: 0
6. Nếu người nước ngoài xin duyệt nhân sự đã từng được mời vào làm việc thì phải có báo cáo đánh giá về quá trình hoạt động của người đó trước đây. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm hành chính thành phố, 03 Lý Tự Trọng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý việc mời người nước ngoài vào làm việc.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Luật 47/2014/QH13 Luật 47/2014/QH13 2014-06-16 Quốc Hội
40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2016-10-25 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
7365-QĐ/TU Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2017-06-16
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18423788