Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (2 thủ tục )

 • 1
  Tiếp nhận yêu cầu mua điện lưới trung áp (đối với công trình do Điện lực Đà Nẵng đầu tư) (mức độ 4)
  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Tiếp nhận yêu cầu mua điện lưới trung áp (đối với công trình do khách hàng đầu tư) (mức độ 4)
  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17883542