Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Công an Đà Nẵng (29 thủ tục )

 • 1
  Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (mức độ 3)
  Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an TP Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký lại mẫu con dấu (mức độ 3)
  Công an Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (mức độ 3)
  Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (mức độ 3)
  Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đăng ký mẫu con dấu mới (mức độ 3)
  Công an Đà Nẵng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mức độ 3)
  Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18829562