Hướng dẫn chung

TỔ CHỨC / CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (LẦN ĐẦU) NỘP HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN QUA MẠNG THEO DÕI HỒ SƠ XỬ LÝ NHẬN HỒ SƠ QUA MẠNG BƯU ĐIỆN Ghi chú: Vui lòng Click vào hình hoặc chữ các bước để ra hướng dẫn cụ thể

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng