Nộp, nhận HS qua Bưu điện

Triển khai Quyết định 45/2016/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; UBND thành phố Đà Nẵng đã hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) để tổ chức, cá nhân có thể thông qua các Bưu cục bưu điện để nộp hồ sơ DVC hoặc nhận kết quả DVC tại nhà. Cụ thể:

 

1. Về nộp hồ sơ DVC tại nhà qua Bưu điện

 

Ngoài nộp hồ sơ DVC công trực tuyến qua Cổng DVC thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại nhà, qua 02 cách:

Cách 1: Gọi đến Tổng đài DVC thành phố (bấm: 0236 1022) để yêu cầu nộp HS tại nhà

Tổ chức, cá nhân: Cung cấp thông tin DVC cần thực hiện để Tổng đài DVC hướng dẫn chuẩn bị sẵn hồ sơ chi đúng, đủ; đồng thời cho địa chỉ nhà để nhân viên Bưu điện đến nhận hồ sơ; nộp cho cơ quan thẩm quyền

Cách 2: Tổ chức, công dân đăng ký, yêu cầu qua đường dẫn https://egov.danang.gov.vn/DailyDVC

Tổng đài DVC hướng dẫn chuẩn bị sẵn hồ sơ đúng, đủ trước; để nhân viên Bưu điện đến nhận hồ sơ; nộp cho cơ quan thẩm quyền

Khi làm việc với nhân viên Bưu điện để bàn giao hồ sơ DVC nộp giúp; Tổ chức, cá nhân sẽ lựa chọn thêm hình thức: hoặc Bưu điện tiếp tục trả kết quả tại nhà hoặc tự nhận kết quả.

 

 

2. Về nhận kết quả DVC tại nhà qua Bưu điện

Nhận kết kết quả DVC tại nhà qua Bưu điện, qua 03 trường hợp:

Trường hợp 1: Thỏa thuận trực tiếp với Bưu điện khi làm dịch vụ nộp hộ hồ sơ DVC (như mục  1 ở trên)

Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ DVC trực tuyến trên Cổng DVC thành phố

Tổ chức, cá nhân chọn (Click) và mục Trả kết quả giải quyền TTHC là “Tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích” như hình  bên dưới.

Thông tin lựa chọn của Tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan cung cấp dịch vụ và Bưu điện biết để lấy kết quả, trả tại nhà cho Tổ chức, cá nhân

 

Hình: Chọn Trả kết quả giải quyền TTHC là “Tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích”

 

Trường hợp 3: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ DVC trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cơ quan (Bộ phận một cửa)

Tổ chức, cá nhân yêu cầu trả kết quả qua bưu điện với Cán bộ nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nhận Giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có nội dung “Trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích”

Các cứ lựa chọn của Tổ chức, cá nhân; cơ quan cung cấp DVC và Bưu điện sẽ trả kết quả tại nhà cho Tổ chức, cá nhân

Chú ý: Chi phí nộp hồ sơ DVC hoặc nhận kết quả DVC tại nhà cho Tổ chức, cá nhân: Bưu điện thu phí chuyển phát DVC theo đơn giá do Bộ TT&TT ban hành.

 

Tài liệu hướng dẫn: tải tại đây


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517299