Đổi mật khẩu và quên mật khẩu

Đổi mật khẩu

Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể đổi mật khẩu mặc định được cung cấp.

Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống, chọn Menu Cá nhân, chọn Menu Đổi mật khẩu và thực hiện như hình sau:

Quên mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu người dùng có thể yêu cầu cấp lại mật khẩu theo hướng dẫn sau:

Cấp lại mật khẩu khi đăng ký tài khoản bằng SMS

Nhắn tin SMS tới Tổng đài dịch vụ công theo cú pháp: TK,Ho va ten,soCMND,NgaySinh và gửi đến số 8188 Trong đó, ngày sinh có định dạng dd/MM/yyyy hoặc dd.MM.YYYY

Tổng đài dịch vụ công sẽ nhắn tin phản hồi tên tài khoản và mật khẩu mới để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến- Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Công dân có thể sử dụng tài khoản được cung cấp để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Cấp lại mật khẩu khi đăng ký tài khoản bằng Email

Tại giao diện đăng nhập vào hệ thống, Công dân/Doanh nghiệp nhấn vào liên kết Quên mật khẩu như hình sau:

Công dân/Doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản cần lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn tại hình sau:

Nếu vướng mắc trong quá trình đổi mật khẩu, công dân/doanh nghiệp vui lòng liên hệ Đội vận hành 0236 3831022 để được xử lý.


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42436706