Ký số HS, tài liệu

Theo xu hướng sử dụng dịch vụ trên điện thoại; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm chứng thực quốc gia triển khai chức năng để người dâm, doanh nghiệp ký số hồ sơ, tài liệu trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố qua SIM di động ngay trên app mobile “Cổng dịch vụ công TP. Đà Nẵng” và ký số qua ứng dụng ký số của nhà cung cấp (ký số qua cloud).  Hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Yêu cầu cần có
a) Đã đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trực tuyến với một trong các nhà cung cấp đã được Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia phê duyệt (thông tin, cách thức đăng ký xem tại địa chỉ https://neac.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/detail/huong-dan-dang-ky-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-cong-cong-truc-tuyen-230.htm)
b) Đã cài ứng dụng ký số từ xa do nhà cung cấp phát hành và đăng nhập thành công vào ứng dụng (ví dụ SmartCA của VNPT, MySign của Viettel…)

2. Hướng dẫn
Tại màn hình nộp hồ sơ dịch vụ công, chọn một thành phần hồ sơ cần đính kèm ký số


a. Chọn kèm file và ký số


 

b) Chọn ký số cloud


 

c) Chọn một nhà cung cấp chữ ký số (ví dụ VNPT) và nhập ID hoặc Username (được cấp lúc đăng ký chữ ký số với nhà cung cấp) và bấm ký số


 

d) Chọn tệp tin cần ký (có định dạng PDF)

 

đ) Hoàn thành việc xác nhận đồng ý trên điện thoại di động đã cài ứng dụng sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công công trực tuyến

Thông báo được báo trên điện thoại di động (ví dụ thông báo của VNPT SmartCA)


Thực hiện xác nhận ký


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60015874