Nộp hồ sơ DVC trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến, Công dân kích vào đây để chọn DVC trực tuyến và nộp hồ sơ với tên tài khoản và mật khẩu vừa được cấp.

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp tại tài khoản của Công dân trên Hệ thống tại chuyên mục “CÁ NHÂN” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438510