Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 4 Du lịch Sở Du lịch Chi tiết
3 Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
4 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
5 Cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 4 Du lịch Sở Du lịch Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 4 Du lịch Sở Du lịch Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà. 4 Đất đai UBND các phường, xã Chi tiết
8 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
9 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
10 Phê duyệt Hồ sơ dự toán hoặc Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương) - Công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ (Sửa chữa lớn): Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 4 Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Trình thẩm định Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước) 4 Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 3 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng Chi tiết
14 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
15 Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
16 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật 4 Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành thuộc thẩm quyền Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 4 Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết
19 Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND các quận, huyện Chi tiết
20 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 4 Quản lý hoạt động xây dựng UBND các quận, huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng