Cơ quan thực hiện

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình cấp III sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách)

Mã thủ tục 1.007255.000.00.00.H17
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
Thông tin công bố
 • Số QĐ: 3710/QĐ-UBND
 • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

2. Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại Biểu mức thu trên

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân triển khai dự án xây dựng (vốn khác) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Điều kiện thực hiện

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
1. Phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014; Phù hợp với: Mục đích sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch bề mặt giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quy định về cấp giấy phép trên địa bàn thành phố
2. Công trình được thẩm định trên cơ sở đối chiếu với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch phê duyệt. Trường hợp có thay đổi một trong các chỉ tiêu chính: mật độ xây dựng, số tầng, công năng sử dụng công trình, khoảng lùi, tăng số lượng căn hộ (đối với công trình có chức năng ở) thì Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Xây dựng để điều chỉnh các chỉ tiêu trước khi làm thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng.
3. Đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn công trình và công trình lân cận, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông, năng lượng), khu di sản....
4. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định.
5. Đối với các công trình, dự án vi phạm trật tự xây dựng thì việc xử lý vi phạm thực hiện theo đúng phân cấp và đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định (xử lý vi phạm trước khi xem xét quyết định).
6. Trường hợp đề nghị thẩm định công trình cải tạo, sửa chữa: Đối với công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng thì cơ quan cấp thẩm định chỉ giải quyết khi công trình xây dựng đã được tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định đánh giá, kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở thiết kế, cải tạo công trình.
7. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp các loại giấy hợp pháp về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định và các tài liệu khác có liên quan của dự án khi thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng.
II. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng các quận huyện.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Số bộ hồ sơ

01 bộ. Riêng hồ sơ thiết kế 02 bộ. Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Phòng có chức năng quản lý xây dựng sẽ yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với các nội dung lấy ý kiến;

Kết quả thực hiện

1. Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
2. Công văn trả hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển công chức chuyên môn xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, ký ban hành thông báo thẩm định và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để tra cho cá nhân, tổ chức.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình thẩm định TKCS và danh mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cụ thể:
 •  
* Hồ sơ pháp lý
 •  
1. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (01 bản sao chứng thực);
 •  
2. Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo 01 bản sao chứng thực (nếu có);
 •  
3. Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án (01 bản sao);
 •  
4. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án (nếu có) (01 bản sao chứng thực);
 •  
5. Hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định;
 •  
6. Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) (01 bản sao chứng thực);
 •  
7. Báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở 01 bản gốc (nếu có);
 •  
8. Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (01 bản sao chứng thực nếu có);
 •  
9. Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có);
 •  
10. Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).
 •  
* Tài liệu, khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư
 •  
1. Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
 •  
2. Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (01 bộ gốc);
 •  
3. Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ (02 bộ gốc) và thuyết minh thiết kế cơ sở (01 bộ gốc);
 •  
4. Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình đối với công trình sửa chữa, cải tạo, thuộc đối tượng phải kiểm định chất lượng công trình trước khi thẩm định thiết kế (01 bản gốc);
 •  
5. Một đĩa CD chứa hồ sơ thiết kế (định dạng Autocad), bản sao các hồ sơ có liên quan nêu trên.
 •  
* Hồ sơ năng lực của các nhà thầu
 •  
1. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở (01 bản sao có chứng thực);
 •  
2. Thông tin về điều kiện năng lực hành nghề của tổ chức tư vấn thẩm tra, hồ sơ năng lực chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn của hồ sơ thẩm tra (01 bản sao chứng thực nếu có);
 •  
3. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (01 bản sao chứng thực);
 •  
* Tùy thuộc quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ thẩm định cần phải có các tài liệu khác theo quy định tại mục 2, Điều 4 của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng
 •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
4. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
5. Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
6. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
7. Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
8. Quyết định số  03/2020/QĐ-UBND ngày 22/02/2020  của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20927792