Cơ quan thực hiện

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Mã thủ tục 1.007287.000.00.00.H17
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3710/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

10.000 đồng/giấy phép.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần, 01 lần gia hạn không quá 12 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Cho phép gia hạn không quá 12 tháng.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.
Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng; chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;
2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
4. Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
5. Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18827237