Cơ quan thực hiện

Thủ tục thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý

Mã thủ tục 1.009182
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) đối với công trình cấp III, IV do quận, huyện quản lý.
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); sau đó chuyển Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng để phân công công chức chuyên môn xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đạt theo yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung bằng văn bản chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, đơn vị trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.
- Nếu hồ sơ hợp lệ, tiến hành Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) công trình theo đúng quy định.
- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) công trình trình lãnh đạo phòng ký nháy, lập phiếu trình đề nghị phê duyệt Thẩm định trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét ký duyệt. Riêng UBND quận Thanh Khê là Trưởng phòng Quản lý ký phê duyệt Báo cáo thẩm định.
Bước 4: Lãnh đạo cấp huyện xem xét phê duyệt Báo cáo thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (công trình thiết kế hai bước) công trình.
Bước 5: Công chức chuyên môn chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả hồ sơ cho tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Đối với công trình do Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng tự thẩm định: + Công trình cấp III: 30 ngày làm việc. +Các công trình còn lại: 20 ngày làm việc - Đối với công trình thuê đơn vị tư vấn thẩm tra: + Công trình cấp III: 15 ngày làm việc + Các công trình còn lại: 10 ngày làm việc: Khác

Lệ phí:

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình; To trinh tham dinh thiet ke va du toan dau tu xay dung.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản phê duyệt chủ trương và nguồn vốn thực hiện công trình kèm hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, khảo sát địa chất, kiểm định chất lượng công trình (đối với các công trình có yêu cầu theo quy định); Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập thiết kế, dự toán. Bản sao hồ sơ thiết kế cơ sở (nếu có); Bản chính: 0
Bản sao: 1
6. Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với công trình có phê duyệt quy hoạch; Bản chính: 0
Bản sao: 1
7. Giấy Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kèm theo hồ sơ đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (đối với các công trình có yêu cầu theo quy định); Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Hồ sơ khảo sát địa chất, kiểm định chất lượng công trình do đơn vị tư vấn lập (đối với các công trình có yêu cầu theo quy định); Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán
Kết quả thẩm định bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, kèm hồ sơ thiết kế - dự toán đã được thẩm định.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2016-06-30
15/2013/NĐ-CP Nghị định 15/2013/NĐ-CP 2013-02-06 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18 Chính phủ
210/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 2016-11-10
46/2015/NĐ-CP nghị định 2015-05-12 Chính phủ
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46858934