Cơ quan thực hiện

Tiếp nhận yêu cầu mua điện lưới trung áp (đối với công trình do khách hàng đầu tư)

Mã thủ tục DNG-1709002
Lĩnh vực Điện lực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4007/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2019-09-09
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Tổng cộng 09 ngày làm việc (không tính thời gian luân chuyển hồ sơ cho mỗi bước thủ tục), bao gồm:
- Thời gian thực hiện 02 thủ tục về phía ngành điện: Không quá 04 ngày làm việc.
- Thời gian thực hiện 04 thủ tục về phía cơ quan quản lý nhà nước: Không quá 05 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí Không thu phí
Phí Không thu phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
- Doanh nghiệp
Cách thức thực hiện
- Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: dichvucong.danang.gov.vn;
- Hoặc nộp trực tiếp tại các phòng giao tiếp khách hàng của các Điện lực trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
Điều kiện thực hiện
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Kết quả thực hiện
Thỏa thuận đấu nối (đối với công trình do khách hàng đầu tư)
a) Biên bản nghiệm thu công trình;
b) Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính;
c) Biên bản áp giá bán điện: bản chính;
d) Hợp đồng mua bán điện: bản chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Mẫu đơn, tờ khai
- Mẫu đơn: Đề nghị đăng ký mua điện qua trạm biến áp (Mẫu số 01);
- Mẫu đơn: Thông tin đăng ký đấu nối cho khách hàng sử dụng điện đấu nối vào lưới điện trung áp (Mẫu số 02).
Trình tự thực hiện
Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện trực tiếp tại các Điện lực trực thuộc của PC Đà Nẵng hoặc nộp trực tuyến.
Bước 2: PC Đà Nẵng phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phần hồ sơ theo quy định đến Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước.
Bước 4: PC Đà Nẵng gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định để thực hiện các thủ tục:
4.1. Gửi hồ sơ đến Sở Công thương: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA;
Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
4.2. Gửi hồ sơ đến Sở Giao giao thông vận tải/ hoặc UBND quận huyện/ hoặc Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan:  để xin chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè);
 
Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với Thủ tục “Chấp thuận xây dựng công trình”; Và không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với Thủ tục “Cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè)”
 
a) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:
- Sở Giao thông Vận tải: Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có mặt cắt ngang lòng đường > 7,5 mét hoặc đường quốc lộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác (gồm Quốc lộ 14B và Quốc lộ 1 (từ Km916+300 đến Km933+080)).
- UBND các quận huyện: Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có mặt cắt ngang lòng đường ≤ 7,5 mét và các đường ≥ 7,5 mét trong các khu dân cư do Sở Giao thông Vận tải ủy thác.
b) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Quốc lộ 1 (đoạn từ đường gom phía Nam (Km933+080) đến giáp tỉnh Quảng Nam và đoạn từ đường Tạ Quang Bửu (Km916+300) đến đèo Hải Vân), Quốc lộ 14G, đường Tạ Quang Bửu, đường tránh hầm Hải Vân - Túy Loan: 
PC Đà Nẵng hướng dẫn Chủ đầu tư công trình điện gửi hồ sơ đến Cục quản lý đường bộ III đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 35/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. Đối với công trình điện lực xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Cục Quản lý Đường bộ III quản lý thì không thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thủ tục chấp thuận và cấp phép thi công. PC Đà Nẵng hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý Đường bộ III - Số 16 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.
c) Đối với công trình điện xây dựng đi qua khu vực đất công cộng hoặc qua khu vực, vị trí liên quan đến yếu tố kiến trúc, mỹ quan đô thị:
Sở Xây dựng thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép xây dựng, gửi PC Đà Nẵng tổng hợp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.
d) Đối với công trình điện xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều và phân bờ kênh công trình điện vượt sông, kênh, rạch:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, có văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, gửi PC Đà Nẵng tổng hợp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.
e) Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: 
Thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện) và thủ tục cấp phép xây dựng/thi công xây dựng công trình thiết yếu trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo thẩm quyền được giao, gửi PC Đà Nẵng tổng hợp, thông báo và trả kết quả cho khách hàng.
f) Các đơn vị được giao đầu tư xây dựng và quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng/thi công xây dựng công trình điện có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý.
Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện thủ tục có văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương về hành lang lưới điện (nếu cần thiết).
4.3. Gửi hồ sơ đến UBND các quận, huyện: để xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Bước 5: Các cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng để trả cho khách hàng.
Bước 6: Khách hàng thi công xây dựng công trình điện. PC Đà Nẵng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.
Bước 7: Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của PC Đà Nẵng. PC Đà Nẵng phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư
Thành phần hồ sơ

*Thủ tục “Tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện”
a) Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1).
b) Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).
c) Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
d) Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2).
*Thủ tục “Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan quản lý nhà nước để xin chấp thuận:Xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực; Chấp thuận xây dựng công trình; Cấp phép thi công; Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường”
Thành phần hồ sơ theo quy định của các Cơ quan quản lý nhà nước.
*Thủ tục “Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện”
a) Văn bản đề nghị nghiệm thu: bản chính;
b) Hồ sơ phát lý: bản sao;
c) Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính;
d) Hồ sơ hoàn công: bản sao.

Căn cứ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21773991