Cơ quan thực hiện

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mã thủ tục 2.002379.000.00.00.H17
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2580/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

1. Phí: Không có.
2. Lệ phí: 200.000đ/chứng chỉ (hai trăm ngàn đồng).
3. Chi phí khác: Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Các cá nhân cần cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ tại các cơ sở X-quang y tế).

Cách thức thực hiện
Cá nhân nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau:
1. Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn;
2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
3. Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ

Kết quả thực hiện

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2: Sở KH&CN tiến hành thẩm định hồ sơ. Hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển qua bước tiếp theo; hồ sơ không đạt yêu cầu thì thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có). Trường hợp cần thẩm định thực tế thì sẽ tiến hành thẩm định.
- Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở KH&CN cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
- Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở KH&CN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Sở KH&CN trả kết quả (cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ) cho cá nhân theo một trong các hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Trả kết quả trực tuyến thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn;
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Trả kết quả cho tổ chức qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu kèm theo);
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;
  •  
3. Giấy Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ;
  •  
4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
  •  
5. 03 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện; tệp tin ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Năng lượng nguyên tử;
2. Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
3. Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;
4. Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
5. Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21775932