Cơ quan thực hiện

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mã thủ tục 1.008640
Số quyết định 2477/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
Trường hợp đề nghị cấp lại do Giấy chứng nhận hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Chi cục phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

700.000
Đồng/cơ sở
Trực tuyến 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

700.000
Đồng/cơ sở
Dịch vụ bưu chính 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

700.000
Đồng/cơ sở
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng, Lô A2,17, Khu E1, KDC Nam cầu Cẩm Lệ, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014-04-09 Bộ Y tế
55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm 2011-07-01
286/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016-11-14 Bộ Tài chính
38/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 2018-12-25 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/2018/NĐ-CP Nghị định 15/2018/NĐ-CP 2018-02-02
31/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-09-28 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21771631