Cơ quan thực hiện

Thủ tục xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mã thủ tục 1.009945
Số quyết định 1812/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (UBND cấp huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý, xác nhận vào bản cảm kết.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết giao kết quả cho công dân, tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
Trực tuyến 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
Dịch vụ bưu chính 03: Ngày làm việc

Lệ phí:

Không có
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Phu luc I.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhòng kinh tếPhòng Kinh tế - Hạ tầng
Cơ quan có thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm kể từ ngày cấp.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-09-28 UBND Thành phố Đà Nẵng
15/2018/NĐ-CP Nghị định 15/2018/NĐ-CP 2018-02-02
17/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 2018-10-31
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20991275