Cơ quan thực hiện

Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng

Mã thủ tục 1.008736
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt và ban hành văn bản chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng.
++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:
Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu.
Trường hợp UBND thành phố không phê duyệt: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản không chấp thuận việc cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo cho tổ chức biết.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ). Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 04 (bốn) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 03 (ba) ngày làm việc.: Khác
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Trực tuyến 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ). Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 04 (bốn) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 03 (ba) ngày làm việc.: Khác
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Dịch vụ bưu chính 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ). Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 04 (bốn) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 03 (ba) ngày làm việc.: Khác
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị đăng tin bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam (Mẫu BC06) Mẫu BC 06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận (đối với hồ sơ đạt yêu cầu)
Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không chấp thuận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
103/2016/QH13 Luật 103/2016/QH13 2016-04-05
88/2012/NĐ-CP Nghị định 88/2012/NĐ-CP 2012-10-23
04/2014/TT-BTTTT Thông tư 04/2014/TT-BTTTT 2014-03-19
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tổ chức chịu trách nhiệm về nội dung của tin, bài phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21722064