Cơ quan thực hiện

Cho phép họp báo (trong nước)

Mã thủ tục 2.001171.000.00.00.H17
Lĩnh vực Báo chí
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3104/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-24
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

08 giờ làm việc, kể từ khi đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu. 
Lưu ý: Sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời xem như cuộc họp báo đã được chấp thuận.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí

Không có

Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã  (ngoại trừ: cơ quan, tổ chức thuộc khoản 2, Điều 41 Luật Báo chí năm 2016 gồm: “Tổ chức chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 41 Luật Báo chí năm 2016).

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, hoặc trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều kiện thực hiện

1. Về thời gian gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng: Chậm nhất 08 giờ làm việc trước khi tiến hành họp báo.
2. Về nội dung thông báo gồm những thông tin theo Khoản 4, Điều 41 Luật Báo chí 2016.
3. Về nội dung họp báo:
+ Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
+ Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật Báo chí.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

1. Email phản hồi tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
2. Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không chấp thuận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: 
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo bằng email tự động trả lời tổ chức công dân về việc đã tiếp nhân hồ sơ. Sau thời gian giải quyết hồ sơ, nếu tổ chức, cá nhân không nhận được văn bản phản hồi của Sở Thông tin và Truyền thông thì tổ chức, cá nhân được tiến hành họp báo.
++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra  thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối chấp thuận.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn;  fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau: Địa điểm họp báo; thời gian họp báo; nội dung họp báo; người chủ trì họp báo.
2. Tổ chức, cá nhân có thể tham khảo mẫu Đơn đề nghị họp báo do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng (mẫu BC 01).
1
Căn cứ pháp lý

1. Luật Báo chí năm 2016;
2. Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425543