Cơ quan thực hiện

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp thành phố

Mã thủ tục DNG-287947
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Mức trực tuyến 4
Lệ phí Không
Phí Không
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng hoặc gửi hồ sơ đến Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Đến thời gian hẹn, tổ chức, cá nhân mang biên nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng để nhận quyết định hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Điều kiện thực hiện Không có
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục biển và Hải đảo thành phố Đà Nẵng, Số 24 Hồ Nguyên Trừng, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Chi cục Biển và Hải đảo.
Bước 2: Chi cục Biển và Hải đảo kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cấp quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp quyết định trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố xem xét, cấp quyết định phê duyệt.
Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. 07 (bảy) bản kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Phụ lục 1 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thành phố).
2. 01 (một) văn bản đề nghị phê duyệt ứng phó sự cố tràn dầu (Phụ lục 2 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thành phố).
3. 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ sở.
 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
118520 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Ban hành Quy định hoạt động Ngăn ngừa và Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
110836 Nghị định 40/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
70804 Luật 82/2015/QH13 25/06/2015 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
52528 Nghị định 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
36884 Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Bảo vệ môi trường
28048 Quyết định 02/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34704786