Cơ quan thực hiện

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Mã thủ tục 2.001052.000.00.00.H17
Lĩnh vực Chứng thực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3709/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Mức trực tuyến 3
Lệ phí

50.000 đồng.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức. 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Điều kiện thực hiện

Không có.

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Kết quả thực hiện

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản được chứng thực.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Các bên tham gia khai nhận di sản hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn; ký trước mặt người thực hiện chứng thực và nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và tại thời điểm chứng thực, các bên tham gia khai nhận di sản tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì công chức tư pháp - hộ tịch xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân.

Thành phần hồ sơ

1. Dự thảo văn bản khai nhận di sản.
2. Bản di chúc hợp pháp (nếu người chết có lập di chúc).
3. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (kèm bản chính để đối chiếu):
4. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai nhận di sản liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu).
5. Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ).
6. Các giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Một số giấy tờ thường gặp:
• Chứng minh quan hệ cha mẹ với con: Giấy khai sinh, quyết định nhận nuôi con nuôi, quyết định công nhận cha, mẹ, con…;
• Chứng minh quan hệ vợ chồng: Giấy chứng nhận kết hôn…;
• Cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết còn có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật.
7. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy thoả thuận phân chia, nhường quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế khác (nếu có).

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
2. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
3. Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21774021