Cơ quan thực hiện

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức)

Mã thủ tục 1.009242
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2572/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-09-30
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • Các cơ quan, đơn vị
Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử thành phố, hoặc trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ, hoặc nộp qua đường bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
1. Đơn vị còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao chưa tuyển dụng vào viên chức (Sau khi trừ tỷ lệ tinh giản biên chế);
2. Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp đăng ký tuyển dụng đã được phê duyệt theo phân cấp (trừ đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, huyện)
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử thành phố hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua đường bưu chính công ích.
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ để nhận kết quả giải quyết TTHC hoặc kết quả giải quyết được liên thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành đến đơn vị.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện.

2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị kèm theo bảng thống kê nhu cầu tuyển dụng và bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo mẫu tại Hướng dẫn số 671/HD-SNV ngày 05/11/2020 của Sở Nội vụ.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
4. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
5. Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021  của UBND thành phố về ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46860008