Cơ quan thực hiện

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức)

Mã thủ tục 1.009242
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức).
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 ngày làm việc: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ.
Trực tuyến 10 ngày làm việc: Khác
Hồ sơ được nộp trực tuyến trên cổng dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc: Khác
Hồ sơ được nộp qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị kèm theo bảng thống kê nhu cầu tuyển dụng và bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo mẫu tại Hướng dẫn số 451/HD-SNV ngày 18/02/2019 của Sở Nội vụ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Biên bản họp thống nhất ý kiến trong nội bộ đơn vị sự nghiệp công lập về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong đó ghi rõ thời gian công khai lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến về vị trí việc làm cần tuyển (trừ trường hợp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chứcTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Các cơ quan, tổ chức liên quan
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 2012-12-25 Bộ Nội vụ
03/2019/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 2019-05-14 Bộ Nội vụ
58/2010/QH12 Luật Viên chức 2010-11-15 Quốc Hội
04/2015/TT-BNV Thông tư 2015-08-31 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Đơn vị còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao chưa tuyển dụng vào viên chức (Sau khi trừ tỷ lệ tinh giản biên chế);
2. Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp đăng ký tuyển dụng đã được phê duyệt theo phân cấp (trừ đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, huyện)
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517239