Cơ quan thực hiện

Xem xét cho ý kiến đối với công chức thôi việc

Mã thủ tục 1.009247
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2572/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-06-30
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Cá nhân, tổ chức
Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua đường văn thư, bưu điện.

Điều kiện thực hiện

Sở Nội vụ xem xét có ý kiến trước khi các cơ quan, đơn vị quyết định thôi việc đối với công chức từ ngạch chuyên viên chính trở xuống (trừ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố quy định tại khoản 2 Điều 21 Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Công văn hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền phân cấp
Bước 4: Cá nhân đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả theo thời hạn hẹn trả quy định.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 412 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn xin thôi việc
2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ thôi việc của cơ quan quản lý công chức
 
Căn cứ pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
4. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

47356079