Cơ quan thực hiện

Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

Mã thủ tục 1.009265
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 08 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 08 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 08 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị chuyển công tác; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của Giám đốc Sở (tương đương) hoặc của Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đang quản lý công chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Văn bản đồng ý tiếp nhận của Giám đốc Sở (tương đương) hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện nơi công chức xin chuyển đến công tác (trong đó nêu chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế hiện có mặt, số biên chế còn lại chưa tuyển dụng vào công chức sau khi trừ tỉ lệ tinh giản biên chế, vị trí việc làm sau khi tiếp nhận). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nướcUỷ ban nhân dân huyệnSở, ban, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức 2008-11-13 Quốc Hội
24/2010/NĐ-CP Nghị định 2010-03-15 Chính phủ
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Nghị định số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chính phủ
06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đơn vị tiếp nhận còn chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, có nhu cầu và người được tiếp nhận đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu công chức theo quy định của Trung ương và thành phố.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20991603