Cơ quan thực hiện

Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ)

Mã thủ tục 1.009277
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ).
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Đối với hồ sơ đề nghị từ 01 đến 50 trường hợp: 03 ngày làm việc; - Đối với hồ sơ đề nghị từ 50 trường hợp trở lên:05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến - Đối với hồ sơ đề nghị từ 01 đến 50 trường hợp: 03 ngày làm việc; - Đối với hồ sơ đề nghị từ 50 trường hợp trở lên: 05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - Đối với hồ sơ đề nghị từ 01 đến 50 trường hợp: 03 ngày làm việc; - Đối với hồ sơ đề nghị từ 50 trường hợp trở lên: 05 ngày làm việc.: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị (kèm theo báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biên bản họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do cấp có thẩm quyền công nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (bản sao có xác nhận của cơ quan, đơn vị). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Uỷ ban nhân dân huyệnSở, ban, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính hoặc công văn trả lời
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Nghị định số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chính phủ
08/2013/TT-BNV Thông tư số 08/2013/TT-BNV 2013-07-31 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Tiêu chuẩn để CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc là xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
2. Đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, trường hợp chưa cập nhật nộp bản sao hợp lệ.
3. Không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc danh sách biên chế trả lương của đơn vị;
4. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với Phó chủ tịch UBND quận, huyện và cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
5. Giám đốc Sở Nội vụ cho ý kiến thẩm định về tỷ lệ, điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố (trừ đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn)
6. Căn cứ vào tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động do thủ trưởng cơ quan thống nhất với cấp uỷ, công đoàn cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác được quy định cụ thể trong quy chế nâng lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Khi ban hành quy chế này, cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, các quy định của UBND thành phố và Sở Nội vụ để xác định rõ cấp độ lập thành tích được xem là xuất sắc trong nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36117129