Cơ quan thực hiện

Xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

Mã thủ tục 1.009279
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 17 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 7 ngày làm việc; - Tại Văn phòng UBND thành phố: 10 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 17 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 7 ngày làm việc; - Tại Văn phòng UBND thành phố: 10 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 17 ngày làm việc - Tại Sở Nội vụ: 7 ngày làm việc; - Tại Văn phòng UBND thành phố: 10 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp cần nêu rõ: Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Nội dung đề nghị xếp lương, nâng bậc lương và quy định của pháp luật làm cơ sở để đề nghị. Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Hạng doanh nghiệp; chức vụ quản lý, bậc, hệ số lương hiện hưởng; dự kiến bậc, hệ số lương, thời gian hưởng lương, thời gian tính nâng bậc lương tiếp theo khi được xếp lương, nâng bậc lương. Bản chính: 0
Bản sao: 0
2. Danh sách trích ngang những người đề nghị xếp lương, nâng bậc lương (trường hợp tổ chức đề nghị xếp lương, nâng bậc lương nhiều người); Bản chính: 2
Bản sao: 1
3. Bản photo Quyết định xếp hạng doanh nghiệp của UBND thành phố; Bản chính: 0
Bản sao: 2
4. Bản photo Quyết định bổ nhiệm, cử tham gia giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền; Bản chính: 0
Bản sao: 3
5. Bản photo Quyết định xếp lương, hoặc nâng bậc lương gần nhất của cấp có thẩm quyền; Bản chính: 0
Bản sao: 2

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
52/2016/NĐ-CP Nghị định 52/2016/NĐ-CP - Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2016-06-13 Chính phủ
27/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 2016-09-01 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Luật 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015-06-19 Quốc Hội
49/2013/NĐ-CP Nghị định 2013-05-14 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đầy đủ hồ sơ và đúng thành phần theo quy định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21775439