Cơ quan thực hiện

Thủ tục cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố)

Mã thủ tục 1.009282
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thủ tục cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố).
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền phân cấp;
Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận quyết định cử đi đào tạo theo thời gian hẹn trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những trường hợp học trong giờ hành chính cần xin ý kiến Thường trực Thành ủy + Giai đoạn 1: Tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 08 ngày Tại UBND TP: 10 ngày + Giai đoạn 2: Quyết định cử đi học/văn bản trả lời sau khi có ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 06 ngày. Tại UBND TP: 10 ngày: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến - Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những trường hợp học trong giờ hành chính cần xin ý kiến Thường trực Thành ủy + Giai đoạn 1: Tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 08 ngày Tại UBND TP: 10 ngày + Giai đoạn 2: Quyết định cử đi học/văn bản trả lời sau khi có ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 06 ngày. Tại UBND TP: 10 ngày: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và những trường hợp học trong giờ hành chính cần xin ý kiến Thường trực Thành ủy + Giai đoạn 1: Tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 08 ngày Tại UBND TP: 10 ngày + Giai đoạn 2: Quyết định cử đi học/văn bản trả lời sau khi có ý kiến Thường trực Thành ủy Tại Sở Nội vụ: 06 ngày. Tại UBND TP: 10 ngày: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong đó nêu rõ kết quả xếp loại chất lượng viên chức, người lao động trong 2 năm liên tục gần nhất và cập nhật nội dung kết quả xếp loại chất lượng lên phần mềm quản lý CBCCVC; Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Đơn đề nghị được cử đi đào tạo của cá nhân; Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Thông báo kết quả trúng tuyển; giấy triệu tập đi đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo (phải dịch công chứng sang tiếng Việt đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài); Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Bản sao quyết định phê chuẩn chức danh bầu cử, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc hợp đồng làm việc đối với viên chức; hợp đồng lao động đối với người lao động; quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với đối tượng thu hút, đối tượng được đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (bản sao); Bản chính: 0
Bản sao: 2
5. Bản cam kết của cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị) sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Uỷ ban nhân dân huyệnSở, ban, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định cử đi học hoặc công văn trả lời
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
101/2017/NĐ-CP Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 2017-09-01 Chính phủ
15/2018/QĐ-UBND Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 2018-04-09 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Điều kiện chung
- Việc cử đi đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan, đơn vị;
- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo là đối tượng có khả năng phát triển; đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của từng cơ quan, đơn vị, quy hoạch chuyên gia của ngành, lĩnh vực;
- Đối tượng thu hút, đối tượng được đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được cử đi đào tạo là đối tượng có khả năng phát triển, có thành tích xuất sắc trong công tác;
- Đối tượng được cử đi đào tạo phải có tên trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của cơ quan, đơn vị đã đăng ký về Sở Nội vụ.
2. Điều kiện cụ thể
- Đối với cán bộ, công chức
+ Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;
+ Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tại các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng;
+ Có ít nhất 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
+ Có cam kết tiếp tục công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;
+ Chỉ cử đi đào tạo sau đại học 01 lần đối với một bậc học.
- Đối với viên chức
+ Không trong thời gian tập sự;
+ Có cam kết tiếp tục công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;
+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
+ Có ít nhất 02 năm liên tục gần nhất được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1 và 2 Điều này còn phải thực hiện quy định Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác..
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

47360426