Cơ quan thực hiện

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Mã thủ tục 1.000558.000.00.00.H17
Lĩnh vực Dạy nghề
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2360/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp tư thục

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Trang thông tin điện tử Sở; gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Điều kiện thực hiện
1. Hội đồng quản trị được thành lập ở trường trung cấp tư thục có từ 02 (hai) thành viên góp vốn trở lên.
2. Hội đồng quản trị có số lượng thành viên là số lẻ. Thành phần tham gia hội đồng quản trị bao gồm:
- Đại diện các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định.
- Hiệu trưởng, đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.
- Đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện nhà giáo.
 
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
1. Thành lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên
Bước 1:
Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị
Người đại diện hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân đứng tên thành lập trường triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm: Thành viên ban sáng lập, thành viên góp vốn để xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị.
Bước 2: Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng quản trị:
Bước 3: Tổ chức đảng, đoàn thể, đội ngũ giáo viên trong trường tổ chức cuộc họp của tổ chức mình để bầu ra đại diện tham gia hội đồng quản trị. 
Bước 4: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị, thư ký hội đồng quản trị.
Bước 5: Thành lập hội đồng quản trị của trường trung cấp tư thục.
- Người đại diện hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân đứng tên thành lập trường lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính thành lập hội đồng quản trị của nhà trường.
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ), viết giấy biên nhận hồ sơ và luôn chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề. Đối với hồ sơ được chuyển đến qua đường bưu điện thì bộ phận văn thư Sở có trách nhiệm chuyển lại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện thủ tục tiếp nhận, luân chuyển, quản lý hồ sơ như hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tiếp;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục, Phòng Dạy nghề tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập hội động quản trị của nhà trường. Trường hợp không đủ điều kiện phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lời kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến thời gian hẹn.
2. Thành lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ kế tiếp
Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị
Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm: Thành viên ban sáng lập, thành viên góp vốn để xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị.
Bước 2: Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng quản trị.
Bước 3: Tổ chức đảng, đoàn thể, đội ngũ giáo viên trong trường tổ chức cuộc họp của tổ chức mình để bầu ra đại diện tham gia hội đồng quản trị.
Bước 4: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị, thư ký hội đồng quản trị.
Bước 5: Thành lập hội đồng quản trị của trường trung cấp tư thục
- Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm lập hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính thành lập hội đồng quản trị của nhà trường.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục, Phòng Dạy nghề tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập hội động quản trị của nhà trường. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lời kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến thời gian hẹn.
 
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị thành lập hội đồng quản trị.
2. Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng quản trị của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan.

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.
2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.
3. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926219