Cơ quan thực hiện

Cấp phép đấu nối chiếu sáng công cộng

Mã thủ tục 1.008823
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2897/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-11-10
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: 
- Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng: 5 ngày.
- Sở Xây dựng: 7 ngày 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện

Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả- Sở Xây dựng; Nộp trực tuyến qua cổng: dichvuvong.danang.gov.vn

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ kèm đĩa CD ghi dữ liệu số (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Kết quả thực hiện

Giấy phép đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng hoặc văn bản từ chối.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng, Trung tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép đấu nối nộp hồ sơ tại Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng - Toà nhà làm việc Bước 2: Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng xem xét, kiểm tra hiện trường, có ý kiến đề xuất, gửi văn bản đến Sở Xây dựng (thông qua Tổ tiếp nhận và trả kết quả) để kiểm tra xử lý (kèm theo hồ sơ đấu nối của tổ chức, công dân).
Bước 3: Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, có văn bản đồng ý cấp phép đấu nối. Trường hợp từ chối Sở Xây dựng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép biết.
Bước 4: Trả kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng, Trung tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng.
Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp phép đấu nối của tổ chức, công dân.
2. Văn bản đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng.
3. Bản vẽ mặt bằng thể hiện vị trí, công suất đấu nối (với tỉ lệ theo quy định hiện hành).
4. Văn bản thỏa thuận vị trí đấu nối.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị.
2. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
3. Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46857427