Cơ quan thực hiện

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (UBND Quận Huyện)

Mã thủ tục 1.009099
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (UBND quận, huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hộ tịch
Trình tự thực hiện
Bước 1: cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh (sau đây gọi tắt là trích lục hộ tịch) nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện có thẩm quyền.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Phòng Tư pháp kiểm tra, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào 09 giờ ngày làm việc tiếp theo.: Khác

Lệ phí:

8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký
Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch
1. Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
2. Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện có thẩm quyền.
Dịch vụ bưu chính Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào 09 giờ ngày làm việc tiếp theo.: Khác

Lệ phí:

8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký
Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch
1. Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
2. Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận,huyện có thẩm quyền.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân; TO KHAI CAP BAN SAO TRICH LUC HO TICH.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Xuất trình các giấy tờ sau khi nộp hồ sơ: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận,huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Luật Hộ tịch Luật Hộ tịch 2014-11-20 Quốc Hội
04/2020/TT-BTP Thông tư 04/2020/TT-BTP 2020-05-28
123/2015/NĐ-CP Nghị định 123/2015/NĐ-CP 2015-11-15
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17884755