Cơ quan thực hiện

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Mã thủ tục 1.003788.000.00.00.H17
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2457/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
Bến thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa đã được phê duyệt. Trường hợp bến thủy nội địa chưa có trong QH hoặc có sự khác nhau so với QH phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Sở GTVT thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
- Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. 
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu Phụ lục KCHT-10 hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục;
2. Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
3. Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động quản lý của cảng, bến thủy nội địa;
4. Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928790