Cơ quan thực hiện

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Mã thủ tục 1.004252.000.00.00.H17
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2457/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

1. Đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: 07 ngày làm việc.
2. Đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:
- Thời gian xử lý tại Sở GTVT: 05 ngày;
- Thời gian xử lý tại Bộ GTVT: 05 ngày;
- Thời gian xử lý tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 05 ngày.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện
+ Trường hợp 1: Đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
1. Hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
+ Trường hợp 2: Đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Cảng thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa đã được phê duyệt. Trường hợp cảng thủy nội địa chưa có trong quy hoạch hoặc có sự khác nhau so với quy hoạch phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận.
II. Cơ quan thực hiện TTHC: 
1. Đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
2. Đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Số bộ hồ sơ

1. Đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: 01 bộ.
2. Đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài: 02 bộ.

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
+ Trường hợp 1: Đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
Bước 2: Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Sở GTVT thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
- Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. 
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
+ Trường hợp 2: Đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định.
Bước 4: Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và có vãn bản chấp thuận.
Bước 5: Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ GTVT, Sở GTVT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa theo mẫu Phụ lục KCHT-08 hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục.
2. Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
3. Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động quản lý của cảng, bến thủy nội địa;
4. Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21774994