Cơ quan thực hiện

Đóng cửa mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Mã thủ tục T-DNG-287249-TT
Lĩnh vực Khai thác mỏ, chế biến khoáng sản
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2015-01-15
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 53 ngày.
- Tại UBND thành phố Đà Nẵng: 07 ngày.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Mô tả Mức phí
Lệ phí Không có
Phí Không
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Đến thời gian hẹn, đem biên nhận hồ sơ đến nhận giấy phép.   
Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
236068 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Phụ lục số 03)
236067 Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 12)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Đề án, trình UBND thành phố phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.
Bước 6: Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản trình UBND thành phố phê duyệt.
Bước 8: UBND thành phố ban hành quyết định đóng cửa mỏ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
Bước 9: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận quyết định đóng cửa mỏ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 20)
2. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02).
3. Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản.
4. Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đóng cửa mỏ khoáng sản.
 
 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
122728 Thông tư 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sảnvà mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản;trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
115624 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
100403 Nghị quyết 60/2010/QH12 17/11/2010 Luật khoáng sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18826667