Cơ quan thực hiện

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Mã thủ tục 1.010131
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2580/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

a) Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
b) Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

-  Phí: Không có.
- Lệ phí: Không có.
- Chi phí khác: Kinh phí đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Gửi hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn

 

Điều kiện thực hiện

Không có.

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa Học Công Nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân cư trú hoặc có trụ sở chính đặt trên địa bàn thành  phố Đà Nẵng có nhu cầu xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2. Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét những nội dung sau:
- Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở KH&CN không đủ điều kiện đánh giá, Sở KH&CN gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ KH&CN thực hiện đánh giá, đồng thời thông báo cho tổ chức/cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện đánh giá.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức/cá nhân bổ sung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày.
Bước 3. Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện đánh giá đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.
Bước 4. Việc cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.
- Đối với trường hợp được đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở KH&CN nhận được Giấy đề nghị và các tài liệu đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
- Đối với trường hợp Thủ trưởng cơ quan thực hiện đánh giá không nhất trí với kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, cơ quan thực hiện đánh giá thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đánh giá lại và trả lời tổ chức/cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được Biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá.
Bước 5. Sở KH&CN gửi văn bản cho tổ chức/cá nhân theo một trong các hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Gửi trực tuyến thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: http://www.egov.danang.gov.vn;
- Gửi văn bản qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích);
- Trao trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
- Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 1. Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản chính).
2. Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,…) (bản chính).
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản chính). -

Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản chính).

2. Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền.

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Khoa học và Công nghệ;
2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
3. Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21772558