Cơ quan thực hiện

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Mã thủ tục 1.000071.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2477/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong vòng 40 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến, nộp qua bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Tầng 27, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Số 24, Trần Phú, Đà Nẵng)

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Tầng 27, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. Trước ngày 31 ngày 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án đến Ban điều hành Quỹ;
2. Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Ban điều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
2. Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25894903