Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Mã thủ tục 2.000637.000.00.00.H17
Số quyết định 2690/QĐ-UBND
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
- Cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ cho Sở Công Thương.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
Nộp qua bưu điện;
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); Phụ lục 4.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và Bảng kê tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); Phụ lục 5.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
+ Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT). Phụ lục 6.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
08/2018/NĐ-CP Nghị định 08/2018/NĐ-CP 2018-01-15 Chính phủ
67/2013/NĐ-CP Nghị định 67/2013/NĐ-CP 2013-06-27 Chính phủ
106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 2017-09-14 Chính phủ
106/2017/NĐ-CP ghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 2017-09-14 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 2020-02-05
28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 2019-11-15
57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT 2018-12-28 Bộ Công thương
Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá;
- Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;
- Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh;
Từ khóa Lưu thông hàng hóa trong nước
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25889812