Cơ quan thực hiện

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Mã thủ tục 1.009043
Số quyết định 3709/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (UBND cấp xã)
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: UBND cấp xã cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.2 kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích.
Trực tuyến 15: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích.
Dịch vụ bưu chính 15: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây. PL 6.2.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây. PL 6.1.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 2015-02-14 Chính phủ
55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 2014-06-23 Quốc Hội
40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP 2019-05-13
2736/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2019-10-29 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không quy định
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21775616