Cơ quan thực hiện

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Mã thủ tục T-DNG-285323-TT
Lĩnh vực Môi trường
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2016-06-08
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
1. Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Chủ nguồn thải CTNH. 
2. Các trường hợp còn lại: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. 
2. Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Điều kiện thực hiện
1. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
- Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
- Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
- Cơ sở dầu khí ngoài biển. 
2. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) hoàn thiện hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo hướng dẫn và nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn. 
Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. 01 (một) đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại Phụ lục 9).
2. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
3. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu tại phụ lục 9.
4. Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu (trong trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại).
 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
92512 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Về quản lý chất thải nguy hại
63061 Nghị định 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Về quản lý chất thải và phế liệu
36884 Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Bảo vệ môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18827303