Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND Phường xã)

Mã thủ tục 1.009010
Số quyết định 3709/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện
Bước 3: Công chức chuyên môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + Tại UBND cấp xã: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện(bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc;(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ) + Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc. Trong thời gian không quá 01 ngàyđối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, UBND cấp huyện phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trả cho UBND cấp xã.: Khác
Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai theo mẫu; MAU BAN KHAI CUA THAN NHAN DOI TUONG.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC; Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sao Giấy chứng tử; Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC của phường, quận (theo mẫu 7c). MAU 7C.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Tại UBND cấp xã: Văn bản xác nhận;
Kết quả cuối cùng: Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC 2005-12-07 Bộ Quốc phòng
188/2007/QĐ-TTg Quyết định 188/2007/QĐ-TTg - Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 2007-12-06 Thủ tướng Chính phủ
290/2005/QĐ-TTg Quyết định 2005-11-08 Thủ tướng Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21770848